บริษัท พรรณอัณนา จำกัด เป็นผู้นำจำหน่ายและพิมพ์โลโก้แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ ถ้วยไอศกรีมกระดาษ ฝาพลาสติก ถาดหม้อแกง ถาดพลาสติก หลอดกาแฟ แผ่นสวมครอบแก้ว

หลอดดูดน้ำ หลอดกาแฟ หลอดน้ำปั่น

หลอดดูดน้ำ หลอดกาแฟ หลอดน้ำปั่น
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ