บริษัท พรรณอัณนา จำกัด เป็นผู้นำจำหน่ายและพิมพ์โลโก้แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ ถ้วยไอศกรีมกระดาษ ฝาพลาสติก ถาดหม้อแกง ถาดพลาสติก หลอดกาแฟ แผ่นสวมครอบแก้ว

������������������������������������������ ������������������������������������!!!

ถ้วยกระดาษทุกชนิด ทุกขนาด ทุกลาย พิมพ์ด้วยสี Food Grade(Soy inks)เต็มระบบ ซึ่งปลอดภ้ยต่อการบรรจุเครื่องดื่มและอาหาร

บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ถ้วยกระดาษใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1. ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก Petroleum ที่มีปริมาณวัตถุดิบในการผลิตลดลงเรื่อยๆ สวนทางกับราคาที่ ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาน้ำมัน

2. เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด จึงสามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบได้

3. ได้รับการสนับสนุนในนโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ในหลายประเทศ

4. รองรับความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก

5. ช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก และสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้

เรามีลูกค้าในกลุ่มชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจมากมาย

แสดง 1-12 จาก 19 รายการ